MTD beleggersupdate 17 juni 2021

Jaarcijfers 2020
De jaarcijfers van 2020 van MTD Holding BV zijn in concept gereed. Zoals bij de meeste ondernemingen in de evenementensector, zijn vanwege Covid-19, ook de cijfers van MTD niet positief. Voor 2020 komen we uit op een omzet van afgerond € 7,5 miljoen (waarvan 50% uit evenementen). Volgens de concept jaarcijfers bedraagt het negatief bedrijfsresultaat (EBITDA) € 2,7 miljoen. We verwachten de definitieve jaarstukken beschikbaar te hebben aan het einde van het derde kwartaal 2021. De afronding van de jaarrekening is dit jaar meer complex door de intensieve accountantscontrole die nodig is voor de NOW en TVL overheidsregelingen.

Let the games begin!
In Tokyo zijn we op dit moment bezig met de laatste voorbereidingen voor de Olympische Spelen. Het projectteam is ondanks de beperkingen vanwege Covid-19 en de blokkade in het Suezkanaal er in geslaagd om alle wedstrijdlocaties en overige projecten op tijd op te leveren. In tegenstelling tot enkele nieuwsberichten hebben we tot nu toe geen enkele reden om aan te nemen dat de Olympische Spelen geen doorgang zouden vinden. We hebben hier direct contact over met Tokyo Organising Committee Olympic Games.

Klik hier voor het volledige bericht.