Per 1 april 2021 heeft DD Property Fund N.V. haar beleggingsbeleid gewijzigd en belegt zij wereldwijd in alternatieve beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur.

Als gevolg hiervan heeft DD Property Fund N.V. besloten haar naam te wijzigen in DD Alternative Fund N.V. De naamswijziging volgt uit de statutenwijziging, die aan de orde is geweest op de aandeelhoudersvergadering van 30 maart 2021.

Daarnaast zijn in het prospectus de nieuwe vereisten zoals uiteengezet in de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector EU/2019/2088 (‘SFDR’) opgenomen.

DD Alternative Fund N.V. belegt ten minste in twintig ondernemingen die voldoen aan de kwaliteitscriteria van DoubleDividend (‘schijf van vijf’); koplopers op het gebied van duurzaamheid, een sterk bedrijfsmodel, een bewezen track record ten aanzien van omzet- en winstgroei, een sterke balanspositie en een aantrekkelijke waardering. DD Alternative Fund N.V. heeft een netto rendementsdoelstelling van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn en streeft naar een consistent, licht groeiend dividend. DD Alternative Fund N.V. kent een open-end structuur en is dagelijks verhandelbaar via NPEX.

Meer informatie over DD Alternative Fund N.V., het prospectus alsmede de toelichting op de wijzigingen zijn te raadplegen op www.doubledividend.nl.

Bekijk hier  het volledige bericht.