28-02-2021

Beleggersbericht 2e halfjaar 2020 R&R Mechatronics International B.V.

RR Mechatronics (RRM) heeft in het tweede halfjaar 2020 duidelijk beter gepresteerd dan geforecast.

RRM heeft in de tweede helft van 2020 duidelijk beter gepresteerd dan de Corona forecast die het in april had opgesteld. In de tweede helft van 2020 mochten weer instrumenten geïnstalleerd worden in ziekenhuizen en laboratoria en gingen wereldwijd weer meer mensen naar hun huisartsen voor eerstelijns zorg. Eerstelijns zorg is in hoge mate bepalend voor de vraag naar Starrsed bloedbezinkingsmetingen, de belangrijkste omzetstroom van RRM. Onze verkopen van reagents zijn direct gekoppeld aan de aantallen bloedbezinkingen die worden afgenomen.

De verkopen van de Lorrca, ons instrument voor analyse van rode bloedcellen waren succesvol. In totaal verdubbelden wij over geheel 2020 de verkopen van de Lorrca ten opzichte van 2019. Ook konden wij, volgens planning, een technische upgrade van de Lorrca sinds oktober uitleveren aan onze klanten. Belangrijk is dat meer medicijnfabrikanten een Lorrca kochten. Met name voor de ontwikkeling van medicijnen tegen sikkelcelziekte. De ernst van sikkelcelziekte kan met de Lorrca Oxygenscan gemeten worden.

Van de RPI werden, geheel volgens plan, in november de Pilots geleverd.

Ondanks dat wij over de maanden juni tot en met september gebruik maakten van NOW2, slaagden wij erin onze omzet en marge duidelijk hoger dan de Corona forecast te laten uitkomen terwijl de kosten substantieel lager dan de Corona forecast werden gehouden. Dit terwijl wij kosten moesten maken wegens Corona maatregelen die wij in ons bedrijf hebben ingevoerd en wij hogere kosten kwijt zijn aan inkopen om Corona gerelateerde verstoringen in de leveranciersketens op te vangen.

Het belangrijke New Product Development programma, waarvan de modernisering van de Starrsed range voor de meting van bloedbezinking het belangrijkste project is, hebben wij, ondanks verstoringen door Corona, op schema kunnen blijven uitvoeren. De introductietiming daarvan is vertrouwelijk om commerciële redenen.

Jan Buis
CEO