4 februari 2021

Inmiddels is er voor ruim € 1.500.000 ingeschreven op de I Love Sushi 8% obligatielening. Hiermee is het minimumbedrag van € 500.000 gehaald en is de uitgifte definitief. Er is besloten de inschrijvingsdatum te verlengen. De maximale lening is € 1.750.000.

Gezien het minimumbedrag is behaald, zullen de obligaties in tranches worden uitgegeven. Hierdoor zijn de uitgegeven obligaties al rentedragend gedurende de verlengde inschrijvingsperiode.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op donderdag 11 februari 2021. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing van de obligaties geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 4 maart 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op donderdag 11 maart 2021 de tweede tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 11 februari 2026. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf vrijdag 12 maart 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Donderdag 4 februari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Donderdag 11 februari 2021 Uitgifte obligaties tranche 1
Donderdag 4 maart 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 11 maart 2021 Uitgifte obligaties tranche 2
Vrijdag 12 maart 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn