LCS Group: de stand van zaken eind 2020

Het jaar is inmiddels bijna ten einde, een goed moment om terug te kijken op de
ontwikkelingen van de achterliggende periode en wat dit betekent voor de toekomst.

Conversation24
De tot nu toe opgehaalde gelden zijn tot op heden voornamelijk aangewend om het development team uit te breiden, waardoor de ontwikkeling van onze software in hoger tempo kan plaatsvinden. Tegelijk met deze versnelling hebben wij meerdere internationale partners reeds aan ons gebonden. Onze conversational commerce oplossing transformeertsteeds meer naar een Ecosysteem / CpaaS platform, waarover later meer.
De eco systeem partners maken gebruik van elkaars expertise en klantenbase met ons platform als verbindende factor, iets waar we bijzonder trots op zijn.
Dit is een nieuwe strategie en daarmee een nieuwe manier van denken, waarbij ook een
nieuwe naam past: LiveChat Service wordt Conversation24.

Klik hier voor het volledige bericht.