Rotterdam, 3 december 2020

Inmiddels is er voor meer dan € 1.250.000 ingeschreven op de LiveChat Service 8,5% obligatielening. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen.
De uitgifte van obligaties zal in een vierde tranche plaatsvinden op donderdag 10 december 2020. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 4 januari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van
de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 11 januari 2021 de vijfde tranche worden uitgegeven,
waarna deze obligaties rentedragend zijn.

Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf dinsdag 12 januari 2020 verhandelbaar
zijn op de NPEX-effectenbeurs, behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn.

Tijdslijn

Donderdag 03 december 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4
Donderdag 10 december 2020 Uitgifte obligaties tranche 4
Maandag 04 januari 2021 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 5
Maandag 11 januari 2021 Uitgifte obligaties tranche 5
Dinsdag 12 januari 2021* Eerst mogelijke handel via NPEX

* Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn