Rotterdam, 3 november 2020

Inmiddels is er voor meer dan € 1.200.000 ingeschreven op de LiveChat Service 8,5% obligatielening. Door een aanstaande internationale samenwerking, verwacht LiveChat Service nog groeiende belangstelling voor de emissie. Daarom is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen. Hierover ontvangt u later meer informatie.

De uitgifte van obligaties uit de derde tranche zal op dinsdag 10 november 2020 plaatsvinden. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de derde tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 3 december om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op donderdag 10 december 2020 de vierde tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zullen zijn. De aflossingsdatum van alle tranches is 10 september 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf vrijdag 11 december 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs

Dinsdag 03 november 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Dinsdag 10 november 2020 Uitgifte obligaties tranche 3
Donderdag 03 december 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4
Donderdag 10 december 2020 Uitgifte obligaties tranche 4
Vrijdag 11 december 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX