LCS Group B.V. verlengt inschrijvingsperiode van 8,5% obligatielening

Rotterdam, 2 oktober 2020 – Inmiddels is er voor meer dan € 1.000.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een tweede tranche plaatsvinden op vrijdag 9 oktober 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de tweede tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag 3 november 2020 om 17:00. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op dinsdag 10 november 2020 de derde tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van alle tranches is 10 september 2025. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf woensdag 11 november 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Vrijdag 02 oktober 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 09 oktober 2020 Uitgifte obligaties tranche 2
Dinsdag 03 november 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Dinsdag 10 november 2020 Uitgifte obligaties tranche 3
Woensdag 11 november 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX