LCS Group B.V. verlengt inschrijvingsperiode van 8,5% obligatielening

Rotterdam, 3 september 2020 – Inmiddels is er voor meer dan € 800.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties, hiermee is het minimum bedrag van de obligatielening gehaald. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op donderdag 10 september 2020. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn.
Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 2 oktober 2020 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 9 oktober 2020 de tweede tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties vanaf die datum rentedragend is.

De aflossingsdatum van beide tranches is 10 september 2025. Beide tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf maandag 12 oktober 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Donderdag 03 september 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Donderdag 10 september 2020  Uitgifte obligaties tranche 1
Vrijdag 02 oktober 2020 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 09 oktober 2020 Uitgifte obligaties tranche 2
Maandag 12 oktober 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX