Rotterdam, 23 juli 2020

LCS Group B.V. verlengt nogmaals inschrijvingsperiode van 8,5% obligatielening

Inmiddels is er voor € 350.000 ingeschreven op de LiveChat Service 8,5% obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

U kunt obligaties kopen tot en met donderdag 3 september 2020. De uitgifte van de obligaties zal plaatsvinden op donderdag 10 september 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Vanaf vrijdag 11 september 2020 zullen de obligaties verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs. De aflossingsdatum is 10 september 2025.

Tijdslijn

Donderdag 03 september 2020 om 17:00 uur; Sluiting inschrijving

Donderdag 10 september 2020; Uitgifte obligaties

Vrijdag 11 september 2020; Eerst mogelijke handel via NPEX