Rotterdam, 11 juni 2020

LiveChat Service verlengt inschrijvingsperiode van 8,5% obligatielening

Inmiddels is er voor bijna € 250.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties van LCS Group B.V. Vanwege de nog te verwachten belangstelling heeft de directie besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

U kunt obligaties kopen tot en met donderdag 23 juli 17:00 uur. De uitgifte van de obligaties zal plaatsvinden op donderdag 30 juli 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn, en verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs. De aflossingsdatum is 30 juli 2025.

Tijdslijn

Donderdag 23 juli 2020 om 17:00 uur; Sluiting inschrijving

Donderdag 30 juli 2020; Uitgifte obligaties

Vrijdag 31 juli 2020; Eerst mogelijke handel via NPEX