Rotterdam, 29 mei 2020

LiveChat Service verhoogt rente obligatielening naar 8,5%

Op 30 april jongstleden is LiveChat Service gestart met een emissie van obligaties met
notering aan de NPEX-effectenbeurs. Het doel is om middels uitgifte van obligaties tot € 2,5
miljoen op te halen ter financiering van de internationale groeiambities. Om het inschrijven
op deze lening voor beleggers aantrekkelijker te maken heeft de directie besloten de rente
te verhogen naar 8,5%.

Weliswaar zijn er reeds meerdere inschrijvingen op de obligaties, echter hebben de huidige
uitzonderlijke economische omstandigheden en de daarmee samenhangende terughoudendheid
van beleggers ons doen besluiten de rente te verhogen.

‘Met deze stap hopen we het voor beleggers aantrekkelijker te maken om deel te nemen in onze
verdere groei’, aldus Nick Blom, CEO van LiveChat Service.
‘De markt van “messaging” via onder andere WebChat en WhatsApp for Business is zowel
nationaal als internationaal booming en wij willen de opbrengst investeren in onze verdere groei.’

De inschrijvingsperiode loopt nog tot en met 11 juni 2020.