Medisch technologiebedrijf verkocht tot dusver meer Lorrca’s dan in 2019

Zwaag, 22 mei 2020 – De groei-ambitie van RR Mechatronics, medisch technologie-specialist in ontwikkeling van instrumenten voor bloeddiagnostiek voor ziekenhuizen, laboratoria en farmaceutische bedrijven, ligt volledig op koers.

Het bedrijf uit Zwaag, waarvan wereldwijd instrumenten worden gebruikt in grote en kleine laboratoria van onder meer ziekenhuizen voor de meting en analyse van bloed, o.a. voor meting bloedbezinking en meting en monitoring van de dodelijke en erfelijke sikkelcelziekte, heeft meteen aan het begin van de coronacrisis een aantal adequate maatregelen genomen.

RR Mechatronics geeft voor de derde achtereenvolgende keer via de NPEX-effectenbeurs een 8% achtergestelde obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar om de geplande innovatie en groei te realiseren. De opbrengst van maximaal €3 miljoen is bedoeld voor de financiering van het ontwikkelingsprogramma dat inzet op medische technologie op het gebied van in-vitro diagnostiek in het segment hematologie (bloed).

Prioriteiten
,,We hebben meteen onze prioriteiten vastgesteld”, aldus CEO Jan Buis. ,,Zorgen voor de continuïteit van alle instrumenten die in het veld staan, wereldwijd. We moesten zorgen dat de instrumenten kunnen functioneren en dat de supply chain op orde was, er zijn extra voorraden aangelegd en er is hard gewerkt om eventuele transportproblemen te overwinnen. Dat is gelukt. Tweede prioriteit was zorgen dat we de instrumenten kunnen blijven produceren en ten derde cashmanagement: we kijken uiterst secuur naar de kosten.”

Volgens Buis wordt het geplande New Product Development Programma in volle omvang doorgezet.
,,Onze verwachtingen voor 2020 zijn vanwege corona aangepast. We hebben gemerkt dat in het begin van de coronacrisis laboratoria geen uitlevering meer accepteerden van instrumenten en hebben we nog niet alles kunnen factureren. De lopende opdrachten gaan door en we zien dat de verkoop van de Lorrca heel goed gaat. Tot dusver hebben we nu al bijna evenveel Lorrca’s verkocht dan in heel 2019. We verwachten voor dit jaar een aanpassing, maar ook omdat we scherp letten op de kosten verwacht ik ook dat we goed door 2020 heen kunnen komen.”

Toekomst
In de tweede helft van dit jaar verwacht het bedrijf de RPI, een instrument voor de productie van speciale vloeistoffen voor bloedonderzoek op de markt te brengen. Later volgt de introductie van een nieuwe lijn bloedbezinkings-instrumenten, het soort instrumenten waarmee RRM wereldmarktleider is. Ook de verdere ontwikkeling van de Lorrca, waarmee de dodelijke sikkelcelziekte kan worden gemeten, ligt op schema.

De vraag naar de diagnostische meet- en analyseapparatuur van bloed zal naar verwachting de komende jaren sterk groeien. RR Mechatronics heeft dankzij de in het bedrijf ontwikkelde technologie de ‘gouden standaard’ in handen als het gaat om meten van bloedbezinking in de serie van Starrsed-instrumenten. De ICSH (International Council for Standardization in Haematology) bepaalt deze ‘gouden standaard’.

CEO Jan Buis over de groei-ambities van RR Mechatronics