Hall, 3 maart 2020 – De directie van DG press HoldinG B.V. is verheugd dat inmiddels voor ruim € 1 miljoen is ingeschreven op de 8,5 % obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 1.500.000.

Om daarnaast beleggers tegemoet te komen die hun obligaties in de obligatielening uit 2015 willen omzetten naar de nieuwe obligatielening en om de obligatielening uit 2015 succesvol af te lossen zal de obligatielening in twee delen (“tranches”) worden uitgegeven.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op maandag 9 maart 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn.
Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag 31 maart 2020, 17:00 uur.
Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op donderdag 9 april 2020 de tweede tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is.

De aflossingsdatum van beide tranches is 9 maart 2025.
Beide tranches zijn dooreen leverbaar en zullen vanaf donderdag 16 april 2020 verhandelbaar zijn op NPEX.

Tijdslijn
Dinsdag 3 maart 2020; 17:00 uur Sluiting eerste tranche
Maandag 9 maart 2020 Uitgifte eerste tranche
Dinsdag 31 maart 2020; 17:00 uur Sluiting tweede tranche
Donderdag 9 april 2020 Uitgifte tweede tranche
Donderdag 16 april 2020 Eerst mogelijke handelsronde via NPEX