Nieuwsberichten DG press – oktober 2019

  • Aandelenoverdracht
  • DG press succesvol in security printing branche
  • Speciale machine verkocht tijdens Open Huis
  • Verkoop voor uitbreiding bezegeld tijdens Labelexpo Europe
  • Grondige update van het Control System op bestaande machine

Aandelenoverdracht
Tijdens de laatste vergadering, gehouden op 6 juni 2019, is reeds aangegeven dat er gesprekken liepen inzake het aandelenbelang van de heer Kloppers. Zeer recentelijk zijn de heer Kloppers en de heer Koolbergen overeengekomen dat de heer Koolbergen het 50% belang van de heer Kloppers zal overnemen. Hiermee blijven de aandelen binnen de huidige directie en blijft de continuïteit van DG press gewaarborgd. De huidige koers wordt doorgezet waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op behoeften vanuit de markt. Op de volgende vergadering van 24 oktober om 11:00 uur zal dit nader worden toegelicht tezamen met de beoordeelde alternatieven voor de aflossing van de obligatielening.

KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIG BERICHT.