Verdere groei resultaten TABS Holland in eerste halfjaar 2019

  • Omzetstijging van 4% tot € 386 miljoen (vorig jaar: € 373 miljoen)
  • Kostenniveau gelijk aan vorig jaar
  • Operationeel resultaat stijgt met 15% naar € 31 miljoen (vorig jaar: € 27 miljoen)
  • Nettoresultaat € 23,5 miljoen (vorig jaar: € 19,4 miljoen)

Zaandam, 23 augustus 2019René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:
Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam gemiddeld verder toe ook al zijn de eerste berichten over afkoeling van de bouwmarkt op diverse plaatsen te lezen. De orderportefeuilles van aannemers zijn minder lang gevuld dan een jaar geleden en ook onderaannemers zijn weer gemakkelijker te vinden. Volgens de NVM daalde het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal met 3% ten opzichte van 2018 en het aantal woningen dat te koop staat met 17%. Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwbouwmarkt stagneert. Onder meer in de juni rapportage van ING is te lezen dat de bouw in 2019 verschuift van woningbouw naar utiliteit en infra.

Deze marktontwikkelingen hebben invloed op de omzetontwikkeling van TABS Holland, maar binnen TABS Holland wordt blijvend hard gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft onverminderd op onze klanten gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 373 miljoen naar € 386 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel minder hard gestegen dan de omzet en de kostenstijging is beperkt gebleven.

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Ook het netto resultaat is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De balans is ten opzichte van vorig jaar korter geworden, vooral als gevolg van daling van de voorraad. Het aantal fte’s is met 2% toegenomen.
In juni is dividend over 2018 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van €11,9 miljoen.

Overig
HAL heeft TABS Holland bericht dat onder het op 8 juli 2019 aangekondigde vrijwillige bod HAL 0,6% van de uitstaande aandelen TABS Holland heeft verkregen. De verhandelbaarheid van de aandelen TABS Holland op NPEX zal vooralsnog in stand zal blijven.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn nog overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de te verwachten resultaten voor heel 2019. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.

De activiteiten van TABS Holland bestaan uit negen verschillende bedrijven:

  • de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 42 vestigingen;
  • de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, de Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen).

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.