Zaandam, 8 juli 2019 – Timber and Building Supplies Holland N.V. (“TABS Holland”) heeft kennis genomen van het eenmalig bod van HAL Investments B.V. (“HAL”) op de aandelen in TABS Holland tegen een biedprijs van € 34,24 in contanten per aangemeld aandeel (het “Bod”). Het Bod is gericht aan alle minderheidsaandeelhouders van TABS Holland die samen ongeveer 4,9% van het geplaatst kapitaal van TABS Holland houden.

HAL heeft vandaag alle bekende minderheidsaandeelhouders van TABS Holland een brief gestuurd waarin het Bod en de voorwaarden van het Bod zijn opgenomen.

Hoofdpunten van het Bod
 HAL doet een eenmalig bod op de aandelen in TABS Holland die door de minderheidsaandeelhouders worden gehouden, tegen een biedprijs van € 34,24 in contanten.
 De biedprijs is gelijk aan de prijs ex dividend die HAL heeft betaald in een recente transactie met Eecen Van 1805 B.V.
 De termijn voor het aanvaarden van het Bod bedraagt 5 weken en vangt aan op dinsdag 9 juli om 9.00 uur CEST en eindigt op maandag 12 augustus 2019 om 17.00 uur CEST.
 De betaling van de biedprijs aan de aandeelhouders die hun aandelen hebben aangeboden onder het Bod zal op woensdag 14 augustus 2019 plaatsvinden.
 HAL is voornemens om kort na afronding van het Bod nadere stappen te zetten teneinde 100% van de zeggenschap over (de onderneming van) TABS Holland te verkrijgen. Naar verwachting zal een uitkoopprocedure worden geïnitieerd.

Steun Raad van Commissarissen TABS Holland
De Raad van Commissarissen ondersteunt het Bod en acht het Bod in het belang van de onderneming. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat HAL met het Bod een fair en passend voorstel aan de resterende aandeelhouders doet.

Beëindiging van de noteringsovereenkomst
Gelet op het vorenstaande heeft de Raad van Bestuur van TABS Holland het voornemen de noteringsovereenkomst met NPEX op korte termijn te beëindigen. De verhandelbaarheid van aandelen in TABS Holland via NPEX zal naar verwachting uiterlijk medio december 2019 eindigen.

Verdere groei resultaten TABS Holland t/m mei 2019

Resultaten TABS Holland eerste vijf maanden 2019*
 Omzetstijging van 6% tot € 324 miljoen (vorig jaar: € 306 miljoen)
 Kostenniveau 1% hoger dan vorig jaar
 Operationeel resultaat stijgt met 15% naar € 24 miljoen (vorig jaar: € 21 miljoen)
 Nettoresultaat € 18,2 miljoen (vorig jaar: € 15,4 miljoen)

*Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast

René Olsthoorn, bestuursvoorzitter van TABS Holland:
“Het resultaat over de eerste vijf maanden is ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar licht gestegen. De vraag naar hout en bouwmaterialen nam gemiddeld verder toe ook al zijn de eerste berichten over afkoeling van de bouwmarkt op diverse plaatsen te lezen. De orderportefeuilles van aannemers zijn minder lang gevuld dan een jaar geleden en ook onderaannemers zijn weer gemakkelijker te vinden. Volgens de NVM daalde het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal met 3% ten opzichte van 2018 en het aantal woningen dat te koop staat met 17%. Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwbouwmarkt stagneert. Onder meer in de juni rapportage van ING is te lezen dat de bouw in 2019 verschuift van woningbouw naar utiliteit en infra.

Deze marktontwikkelingen hebben invloed op de omzetontwikkeling van TABS Holland, maar binnen TABS Holland wordt blijvend hard gewerkt aan verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid. Onze focus blijft onverminderd op onze klanten gericht om in combinatie met interne verbeteringen een goede positie in de markt te krijgen en te houden.”

Toelichting op de resultaten
De omzetstijging van € 306 miljoen naar € 324 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel minder hard gestegen dan de omzet en de kostenstijging is beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Ook het netto resultaat is verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

De balans is ten opzichte van vorig jaar korter geworden, vooral als gevolg van daling van de voorraad. Het aantal fte’s is met 2% toegenomen.
In juni is dividend over 2018 uitbetaald, hiermee was een bedrag gemoeid van € 11,9 miljoen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de markten waarin TABS Holland opereert zijn nog overwegend positief. Derhalve zijn we ook positief gestemd over de te verwachten resultaten voor heel 2019. TABS Holland zal zich onveranderd blijven inspannen om te komen tot een betere propositie naar onze klanten, waarbij ook kosten en werkkapitaal kritisch gevolgd zullen blijven worden.