Verdere groei resultaten TABS Holland

• Omzetstijging van 6,7% tot € 720 miljoen (2017: € 675 miljoen)
• Kostenstijging (exclusief bijzondere posten) 4,5% ten opzichte van 2017
• Netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten € 49,5 miljoen (2017: € 43,5 miljoen)
• Nettoresultaat € 32,7 miljoen (2017: € 34,1 miljoen)
• Resultaat per aandeel € 4,83 (2017: € 5,03)
• Dividendvoorstel per aandeel € 1,76 (2017: € 1,76)

Zaandam, 20 maart 2019 – René Olsthoorn, CEO van Timber and Building Supplies Holland:
“In 2017 groeide de Nederlandse economie met 2,9%, in 2018 vlakte dit iets af naar +2,6%, maar het productievolume van de industrie en de bouw nam nog fors toe. Het Economisch Instituut voor de Bouw geeft aan dat de groei in de bouw 6,5% was. De nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen steeg sterk met 9%. Herstel en verbouw profiteerde met een plus van 5% van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen en transformaties van bedrijfsgebouwen naar woningen, ook was er meer activiteit van corporaties en extra investeringen in duurzaamheid.

De omzet van TABS Holland steeg mede daardoor tot € 720 miljoen (2017: € 675 miljoen) en het netto-omzetresultaat exclusief bijzondere posten tot € 49,5 miljoen (2017: € 43,5 miljoen). Het nettoresultaat was € 32,7 miljoen (2017: € 34,1 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg van 1.465 naar 1.508. De kosten stegen vooral door het toegenomen volume. De bankschuld is verder afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in 2018 een tevredenstellend operationeel- en nettoresultaat.

In 2018 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in productiecapaciteit. Ook is geïnvesteerd in een groot zonne-energieproject op het terrein aan de Symon Spiersweg in Zaandam.
De onderneming stelt voor om over 2018 dividend uit te keren ter waarde van € 11,9 miljoen, oftewel € 1,76 per aandeel.

De komende jaren blijft beschikbaarheid van arbeidskrachten in de uitvoerende bouw een uitdaging, met name door de krappe arbeidsmarkt. Mede hierdoor wordt efficiency steeds belangrijker. Bedrijven in de bouw hebben daardoor behoefte aan partners met een uitgebreid assortiment en goede service. TABS Holland voorziet graag in die behoefte. De website van PontMeyer is in 2018 volledig vernieuwd en Jongeneel startte met Jongeneel Services. Dit helpt klanten om beter en efficiënter te bouwen.

In 2015 fuseerden de PontMeyer- en Deli Building Supplies-bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). De doelstelling is TABS Holland-breed gebruik maken van de beste systemen en de best practices om zo de klant maximale service te bieden. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben 2018 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. De medewerkers van TABS Holland hebben goed ingespeeld op het verder aantrekken van de markt.
In 2019 gaan we door op de ingeslagen weg: de klant voorop. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en optimale samenwerking in de backoffice.”

/ / / / / / /

Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:
• de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen
• de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (vier vestigingen)
Voor nadere informatie: René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 234