CFO René Olsthoorn volgt per 1 januari a.s. Anne Schouten op als CEO van TABS Holland

In het licht van de aankomende pensioendatum voor Anne Schouten, is onlangs besloten dat Anne per 1 januari a.s. als CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur van TABS Holland N.V. wordt opgevolgd door René Olsthoorn. René gaat als enig statutair bestuurder in een eenhoofdig bestuur leiding geven aan de onderneming. René Olsthoorn is sinds 2009 CFO en lid van de Raad van Bestuur van TABS Holland.

Anne Schouten neemt na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei 2019 afscheid, om vervolgens als adviseur van de RvB van TABS Holland en van groot- aandeelhouder HAL Investments tot eind van 2019 aan de onderneming verbonden te blijven.

Anne Schouten heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het succes van TABS Holland. Daarvoor danken wij hem hartelijk. In de 10 jaar dat Anne de onderneming leidde is deze uitgegroeid tot een toonaangevend, gezond bedrijf, met in 2017 een omzet van € 675 miljoen en een operationeel resultaat voor bijzondere posten van € 43,5 miljoen. Het toenmalige PontMeyer N.V. kwam onder zijn leiding dusdanig goed door de crisis, dat het in 2015 in staat was om Deli Building Supplies over te nemen. Hierdoor verdubbelde de onderneming in omvang.

De Raad van Commissarissen ziet de ontwikkelingen met veel vertrouwen tegemoet. René Olsthoorn heeft de afgelopen 9 jaar bewezen een waardig opvolger van Anne Schouten te zijn. Als lid van de RvB van TABS Holland heeft hij een goed beeld van het totale RvB-takenpakket.

Met vriendelijke groet,

A.L.M. Nelissen
Voorzitter RvC TABS Holland N.V.