• Positief nettoresultaat van € 276k en brutomarge van 83% in eerste halfjaar 2018
  • Sterke groei in units Test Operations and Supply Chain Management
  • Book-to-bill ratio blijft consistent boven de 1

Zwolle, 2 augustus 2018 – RoodMicrotec N.V., de toonaangevende onafhankelijke Nederlandse leverancier van semiconductors en kwaliteitsdiensten, heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief nettoresultaat van € 276k geboekt. De brutomarge bleef op een consistent hoog niveau van 83%. De sterkste leidende indicator voor toekomstige groei van bedrijfsactiviteiten, de book-to-bill ratio, staat stabiel boven de 1. In het eerste halfjaar steeg de omzet met 17% vergeleken met het eerste halfjaar van 2017, vooral in op de gebieden Test Operations and Supply Chain Management.


“Wij zijn blij met de prestaties tot dusver en trots dat wij over het eerste halfjaar 2018 een positief nettoresultaat kunnen bekendmaken. Het toont aan dat RoodMicrotecs strategie en de commitment van onze werknemers de toekomstige groei van de onderneming blijven aanjagen. Het is bemoedigend om in het hele bedrijf positieve veranderingen waar te nemen en hoe dit zich vertaalt in aanhoudende double-digit omzetgroei. De significante groei in zowel Test Operations en Supply Chain Management is een duidelijke aanwijzing dat onze strategie om lange-termijn opdrachten binnen te halen bijzonder succesvol is”, 
aldus Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec.

Samenvatting eerste halfjaar 2018

(x EUR 1.000) Niet gecontroleerd
HY1 2018
Niet gecontroleerd
HY1 2017
Netto-omzet 6.843 5.832
Brutomarge 5.686 4.817
Brutomarge als % van netto-omzet 83% 83%
EBITDA 913 534
EBITDA als % van netto-omzet 13% 9%
EBIT 398 44
EBIT als % van netto-omzet 6% 1%
Nettoresultaat 276 -85
Nettoresultaat als % van netto-omzet 4% -1%

Conference call

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan RoodMicrotecs conference call voor pers en analisten op donderdag 2 augustus 2018 om 9:30 uur. De directie zal daarin het halfjaarbericht 2018 in detail bespreken en uw vragen beantwoorden.

Het inbelnummer voor de call is: +31 (0)20 531 5850 (via operator)

Financiële agenda

02 augustus 2018 – 09:30 uur Conference call voor pers en analisten – halfjaarbericht 2018
10 januari 2019 Publicatie (voorlopige) omzetcijfers 2018
14 maart 2019 Publicatie (voorlopige) jaarcijfers 2018
14 maart 2019 Conference call voor pers en analisten
04 april 2019 Publicatie jaarverslag 2018
23 mei 2019 Algemene vergadering van aandeelhouders
24 mei 2019 Algemene vergadering van obligatiehouders
04 juli 2019 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2019
01 augustus 2019 Publicatie halfjaarbericht 2019
01 augustus 2019 Conference call voor pers en analisten

Over RoodMicrotec

Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied  van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec Fabless Companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

Onze diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren.

Ons geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op internationale DIN EN ISO 9001:2015 normen. Ons kwaliteitsmanagement is tevens in grote lijnen in overeenstemming met de Automobielspecificatie ISO/TS 16949. De onderneming heeft ook een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kwalificatie volgens de ISO/IEC 17025 norm.

De value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain Management en Total Manufacturing Solutions in samenwerking met onze partners, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (inclusief device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, and quality & reliability consulting.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor meer informatie visit: http://www.roodmicrotec.com

Voor nadere informatie

Martin Sallenhag – CEO, Reinhard Pusch – COO, Arvid Ladega – CFO

Telefoon: +31 38 4215216
E-mail: [email protected]
Web: www.roodmicrotec.com

Dit persbericht is gepubliceerd in het Engels, Nederlands en Duits.. In gevallen van tegenstrijdigheid tussen deze versies prevaleert de Engelse versie.

Deze mededeling bevat informatie die geldt  als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, van de EU-verordening inzake marktmisbruik. De gedelegeerd bestuurder en CEO van het bedrijf, Martin Sallenhag, is verantwoordelijk voor het regelen van de publicatie van dit document namens RoodMicrotec.

RoodMicrotec halfjaar resultaat 2018
RoodMicrotec Interim Report 2018