Het digitaal bewaren, ordenen en vindbaar maken van documenten bij bedrijven en instellingen is de tweede natuur van Informed Consulting. Ze noemen het in Woerden, waar de onderneming gevestigd is, Enterprise Content Management.

Elf jaar geleden startte Jeroen Jansen, meerderheidsaandeelhouder en CEO, deze onderneming, waarvoor inmiddels circa dertig IT-consultants bij opdrachtgevers actief zijn met het adviseren en implementeren van digitale oplossingen.

,,In deze tijd van steeds meer regels, wetten en toegenomen governance moeten documenten goed, veilig en toegankelijk worden opgeslagen. En bovendien, staan ze steeds vaker in de Cloud. Onze klanten stellen hoge eisen aan veiligheid en wij bieden ze de oplossingen”, aldus de 50-jarige Jansen, die de komende vijf jaar een forse stap vooruit wil zetten met zijn bedrijf. ,,Iedereen moet tegenwoordig op elk moment over alle informatie kunnen beschikken. Daar ligt nu juist onze kracht.

,,We moeten nu te vaak nee zeggen…”

Want de markt van Informed Consulting groeit en verandert. De dagelijkse werkelijkheid wordt steeds complexer als het gaat om documentatie van informatie. En tegelijkertijd is het belangrijk om ervaren consultants te behouden en te vinden. Daarom is Informed Consulting gestart met het zelf opleiden van jonge IT’ers. De eigen Young Professional Academy blijkt na twee jaar al een succes met 12 nieuwe medewerkers.

Vooralsnog heeft de IT-onderneming zich sterk ontwikkeld in de pharma, overheid en engineering, zoals de luchtvaart. Een consultancytraject heeft een gemiddelde duur van 12 tot 18 maanden. 97% van Informed’s klanten komt bij een vervolgopdracht terug.

Bij Informed wordt belang gehecht aan goede samenwerking en het delen van kennis en ervaring. ,,Het is nooit jouw probleem, maar het is ons probleem”, zo omschrijft Jansen de teamspirit bij de medewerkers. Met maand- en kwartaalbijeenkomsten is er volop aandacht voor de onderlinge samenhang en het delen van informatie. Gemiddeld heeft een consultant van Informed 13 jaar
ervaring en werkt 7 jaar voor het bedrijf. In deze tijd van hoge arbeidsmobiliteit is het een knappe prestatie van de onderneming om de medewerkers zo lang aan zich te binden.

Via een bevriende ondernemer kwam Jansen in contact met NPEX en al snel groeide het enthousiasme voor de wijze waarop het groeiplatform het aanpakt. ,,Deskundigen gaan grondig te werk in hun onderzoek hoe het bedrijf ervoor staat en of de plannen die je hebt realistisch zijn”, aldus Jansen, die niet over een nacht ijs is gegaan met zijn keuze.

Informed IT Holding BV wil maximaal €2 miljoen lenen van NPEX-beleggers. Een 5-jarige obligatielening met een rente van 8% wordt aangeboden. De verwachte groei van de markt voor Enterprise Content Management moet beleggers overtuigen om mee te doen aan de achtergestelde lening. Afgelopen jaar werd al een beroep gedaan op bestaande aandeelhouders om nieuwe certificaten te kopen en nu wordt het NPEX-publiek aangesproken.

Jansen heeft vier doelen bepaald als bestemming voor de kapitaalinjectie. In de eerste plaats wordt de academy de komende jaren in sneltreinvaart doorgezet. Er komen meer inspanningen op het gebied van sales en marketing. Want Informed beweegt geleidelijk naar een model waarbij licenties worden verkocht, inclusief het advies en de service die daarbij horen. Daarnaast is het steeds meer nodig dat medewerkers extra op kwaliteit gecertificeerd moeten zijn om aan de slag te kunnen bij opdrachtgevers die steeds hogere eisen stellen. Tenslotte zal het productaanbod worden uitgebreid met eigen ontwikkelde applicaties.

,,Ons doel is om steeds eerder in het IT-traject van bedrijven betrokken te worden. Momenteel moeten we te vaak nee zeggen tegen potentiële klanten”, zegt Jansen over de groeistrategie. Informed is GOLD-partner van OpenText, een Canadese softwareproducent van Documentum en van Microsoft voor Office 365. De software wordt door Informed geïnstalleerd en geconfigureerd bij de opdrachtgevers.

De doelstellingen van het bedrijf zijn ambitieus. In 2018 groeit de omzet naar verwachting naar €3 miljoen, het jaar daarop wordt een verdubbeling verwacht en in 2020 moet het bijna €9 miljoen zijn. Met de wind in de zeilen zal de ingezette groeistrategie volgens Jansen worden gerealiseerd.

De Informed-voorman gaat elk kwartaal NPEX-beleggers info