RoodMicrotec: Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Zwolle – 28 maart 2018

RoodMicrotec N.V., de toonaangevende onafhankelijke onderneming op het gebied van halfgeleiders en kwaliteitsdiensten, publiceert vandaag haar Jaarverslag 2017. 

RoodMicrotec Annual Report 2017

Ten opzichte van de niet-geauditeerde voorlopige cijfers die op 08 maart 2018 werden gepubliceerd, werden bepaalde correcties doorgevoerd. De Plentum obligaties zijn geherrubriceerd van financiële activa naar fondsbeleggingen binnen de pensioenverplichting. In de afgelopen maanden heeft het Plentum Luxembourg fonds meer informatie geleverd ter ondersteuning van een berekening van de reële waarde van deze obligaties onder IAS 19. Daarom zijn deze Plentum obligaties in 2017 gesaldeerd met de pensioenverplichtingen. De bijzondere waardevermindering van financiële activa die eerder in de winst- en verliesrekening werd gerapporteerd, wordt nu direct ten laste van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten gebracht (statement of comprehensive income).

Het gecorrigeerde nettoverlies over 2017 bedraagt EUR 44.000 ten opzichte van een nettoverlies van EUR 1,6 miljoen in 2016 en de gecorrigeerde solvabiliteit bedraagt 36% ten opzichte van 28% in 2016. Verwezen wordt naar de kerncijferentabel in dit persbericht en de volledige informatie in het jaarverslag.

Na de lancering van onze moderne, innovatieve en aantrekkelijke nieuwe website eind vorig jaar is het Jaarverslag 2017 het eerste document dat de gemoderniseerde en gezicht opgeheven RoodMicrotec-logo nog steeds de nadruk op onze technische en technologische imago toont.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 mei 2018 om 15.00 uur, EURONEXT Amsterdam, Beursplein 5

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 17 mei 2018.

Kerngegevens 

(x EUR 1.000, tenzij anders vermeld) 2017 2016
Omzet en resultaat
Netto-omzet 12.127 10.465
Brutomarge 10.157 8.615
EBITDA 949 -310
EBIT (bedrijfsresultaat) -69 -1.339
EBT -327 -1.587
Nettoresultaat -44 -1.578
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 628 -452
Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio’s
Totaal activa 13.416 14.711
Groepsvermogen 4.767 4.053
Netto schuldpositie 2.451 2.428
Kapitaal (= nettoschuld + eigen vermogen) 7.218 6.481
Gearing ratio (nettoschuld / kapitaal) 34% 37%
Solvabiliteit (groepsvermogen / totale passiva) 36% 28%
Schuldratio (nettoschuld / EBITDA) 2,6 -7,8
Netto werkkapitaal 452 540
Werkkapitaal ratio (kortlopende activa / kortlopende passiva) 1,17 1,23
Activa
Materiële en immateriële vaste activa 8.451 7.684
Invest. materiële en immateriële vaste activa 1.199 1.879
Afschr. materiële en immateriële vaste activa 1.018 1.029
Uitgifte van gewone aandelen
Positie ultimo (x 1,000) 66.716 63.411
Aantal FTE’s (permanent)
Gemiddeld 91 91
Omzet / FTE 133 115

Financiële agenda

17 mei 2018 Annual general meeting of shareholders
18 mei 2018 Algemene vergadering van obligatiehouders
5 juli 2018 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2018
2 augustus 2018 Publicatie halfjaarbericht 2018
2 augustus 2018 Conference call voor pers en analisten

 

Over RoodMicrotec

Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied  van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec Fabless Companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

Onze diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren.

Ons geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op internationale DIN EN ISO 9001:2015 normen. Ons kwaliteitsmanagement is tevens in grote lijnen in overeenstemming met de Automobielspecificatie ISO/TS 16949. De onderneming heeft ook een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kwalificatie volgens de ISO/IEC 17025 norm.

De value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain Management en Total Manufacturing Solutions in samenwerking met onze partners, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (inclusief device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, and quality & reliability consulting.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor meer informatie visit: http://www.roodmicrotec.com

Voor nadere informatie

Martin Sallenhag – CEO, Reinhard Pusch – COO, Arvid Ladega – CFO

Telefoon:      +31 38 4215216
E-mail:            [email protected]       Web:     www.roodmicrotec.com

Dit persbericht is gepubliceerd in het Engels en Nederlands. In gevallen van tegenstrijdigheid tussen deze versies prevaleert de Engelse versie.

Deze mededeling bevat informatie die geldt  als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, van de EU-verordening inzake marktmisbruik. De gedelegeerd bestuurder en CEO van het bedrijf, Martin Sallenhag, is verantwoordelijk voor het regelen van de publicatie van dit document namens RoodMicrotec.