Zaandam, 22 maart 2018

Verdere groei resultaten TABS Holland
  • Omzetstijging van 4% tot € 675 miljoen (2016: € 650 miljoen)
  • Kostenstijging 5% ten opzichte van 2016
  • Operationeel resultaat voor bijzondere posten € 43,5 miljoen (2016: € 39,5 miljoen)
  • Nettoresultaat € 34,1 miljoen (2016: € 28,3 miljoen)
  • Resultaat per aandeel € 5,03 (2016: € 4,19)
  • Dividendvoorstel per aandeel € 1,76 (2016: € 0,84)

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:
“In 2017 groeide de economie met 3,1%, het herstel werd gedragen door de export, de bedrijfsinvesteringen en het productievolume van de industrie en de bouw. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat de groei in de bouw 5% was. Woningbouw kwam hoger uit dan de 5%. Het aantal nieuwbouwwoningen steeg van 55.000 naar 65.000, onvoldoende om de stijging van het aantal huishoudens te compenseren. De krapte op de woningmarkt bleef, met als gevolg sterk stijgende prijzen. Renovatie en verbouw profiteerde van de vele verhuizingen en transformaties van bedrijfsgebouwen naar woningen. Utiliteitsbouw steeg minder met 3,5% en infra bleef steken op 1,5%. De werkgelegenheid in de sector nam fors toe. Tekort aan bouwvakkers en gebrek aan goede bouwterreinen waren ook dit jaar weer beperkende factoren voor de groei. De orderportefeuilles groeiden in alle sectoren. Efficiency wordt steeds belangrijker, het leidt meer dan voorheen tot behoefte bij klanten aan partners met een uitgebreid assortiment en goede service. TABS Holland voorziet graag in die behoefte. Voor het jaar 2018 stijgt het bouwvolume volgens het EIB 4,5%. Woningbouw en -renovatie zullen echter de koppositie overdragen aan utiliteitsbouw en infra.

In 2015 nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en fuseerden de bedrijven in Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland). De samenwerking in de backoffice is geïntensiveerd, waardoor er efficiëntie- en synergievoordelen zijn behaald. De doelstelling hierbij is in alle onderdelen gebruik maken van de beste systemen en de best practice om zo de klant maximale service te bieden. De focus lag daarbij steeds op de behoefte van de klanten. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben 2017 afgesloten met een mooie resultaatverbetering. De medewerkers van TABS Holland hebben goed ingespeeld op het aantrekken van de markt, het was dit jaar hard werken.
In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg: de klant voorop. De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en samenwerking in de backoffice. De bedrijven zullen blijven concurreren in de markten waarin zij opereren.”

Toelichting op de resultaten

De Nederlandse economie groeide gedurende 2017 gestaag verder. De bouwsector profiteerde van de goede economie. De omzet van TABS Holland steeg mede daardoor tot € 675 miljoen (2016: € 650 miljoen) en het operationeel resultaat voor bijzondere posten tot € 43,5 miljoen (2016: € 39,5 miljoen). Het netto resultaat was € 34,1 miljoen (2016: € 28,3 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was klein, net als vorig jaar.

De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s steeg van 1.396 naar 1.465. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De bankschuld is verder afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in 2017 een tevredenstellend operationeel- en nettoresultaat.

In 2017 is fors geïnvesteerd in het bedrijf, zowel in de vestigingen als in productie capaciteit. Daarnaast heeft een aantal onroerend goed transacties plaatsgevonden en de implementatie van SAP bij Jongeneel was een belangrijke investering.

Dividend

De onderneming stelt voor om over 2017 dividend uit te keren ter waarde van € 11,9 miljoen, oftewel € 1,76 per aandeel.

Profiel

TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud.
Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:
 de landelijke hout- en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 48 vestigingen en Koninklijke Jongeneel met 43 vestigingen
 de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten, Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en Astrimex (twee vestigingen)
De timmerfabriek, Houtindustrie Opmeer, is per 1 maart 2018 verkocht en maakt niet langer deel uit van de activiteiten van TABS Holland.