Zwolle – 11 januari 2018

  • 16% omzetverhoging jaar op jaar
  • Historisch hoogste orderportefeuille voor 2018
  • Stabiele groei in alle business units

RoodMicrotec, de Nederlandse leverancier van semiconductors en geavanceerde microchips, kan terugkijken op een succesvol jaar. De onderneming boekte in 2017 16% omzetgroei ten opzichte van 2016 en bevestigde daarmee de voorspelde positieve trend. Zij verhoogde ook de omzet in de tweede helft van 2017 met 8% vergeleken met de eerste helft 2017.

In 2017 is de onderneming erin geslaagd zowel sterke omzetstijging te boeken als een gezonde basis te leggen voor aanhoudende groei. De buitengewone activiteit in ondersteunende diensten – ontwikkeling van test solutions (TE), kwalificatieprojecten (Q&R) en foutanalyse (FA) – in de eerste helft van 2017, heeft een sterke basis gelegd voor groei in testoperaties (Test) in de tweede helft van 2017. Het heeft ook een fundament gelegd voor meer Supply Chain Management (SCM) business, die in 2018 en daarna sterk zal bijdragen aan de omzetstijging.

‘Wij hebben de verschillende uitdagingen van 2017 uitstekend verwerkt. Wij hebben onze orderportefeuille voor 2018 met 55% weten te verhogen vergeleken met 2017. De hoge groei in al onze vijf business units bevestigt onze strategie en onze dienstenportefeuille. Als gevolg van onze uitstekende reputatie en het binnenhalen van nieuwe klanten en nieuwe projecten vangen wij 2018 aan met een historisch hoge orderportefeuille’, aldus Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec.

Omzet per business unit 2017 versus 2016:

(x EUR 1.000) 2017 2016 Mutatie
Test Operations 4.275 3.727 +15%
Supply Chain Management (SCM) 2.448 2.077 +18%
Failure & Technology Analysis 1.787 1.494 +20%
Test Engineering 689 471 +46%
Qualification & Reliability Investigation 2.928 2.696 +9%
TOTAL 12.127 10.465 +16%

Vooruitzichten

RoodMicrotec verwacht dat haar omzet in de komende paar jaar zal blijven groeien, en projecteert een omzet in 2020 van ca. EUR 18 miljoen. De resultaten zullen blijven verbeteren en de onderneming verwacht elk jaar positieve nettowinst te boeken.

Accountantscontrole

Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Financiële agenda

08 maart 2018 Publicatie (voorlopige) jaarcijfers 2017
08 maart 2018 Conference call voor pers en analisten
28 maart 2018 Publicatie jaarverslag 2017
17 mei 2018 Algemene vergadering van aandeelhouders
18 mei 2018 Algemene vergadering van obligatiehouders
05 juli 2018 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2018
02 augustus 2018 Publicatie halfjaarbericht 2018
02 augustus 2018 Conference call voor pers en analisten

 

Over RoodMicrotec

Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied  van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec Fabless Companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

Onze diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren.

Ons geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op internationale DIN EN ISO 9001:2015 normen. Ons kwaliteitsmanagement is tevens in grote lijnen in overeenstemming met de Automobielspecificatie ISO/TS 16949. De onderneming heeft ook een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kwalificatie volgens de ISO/IEC 17025 norm.

De value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain Management en Total Manufacturing Solutions in samenwerking met onze partners, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (inclusief device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, and quality & reliability consulting.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor meer informatie visit: http://www.roodmicrotec.com