15-11-2017– De 5% obligatielening van DBS2 Factoring uit Katwijk ter waarde van € 1 miljoen is binnen twaalf uur na openstelling op het NPEX-platform volgeschreven.

‘Animo NPEX belegger voor obligatielening overweldigend’

De animo van beleggers voor de lening was overweldigend en bewijst dat het vertrouwen in NPEX als platform voor groeifinanciering onverminderd groot is. NPEX brengt beleggers en ondernemers die op zoek zijn naar geld om hun groei te financieren op een transparante manier bij elkaar.

NPEX-directeur Alan van Griethuysen: ,,Door ons toelatingsproces dat uitmondt in een transparant prospectus, worden beleggers goed geïnformeerd. Zo kunnen ze weloverwogen besluiten in een onderneming te investeren. Dat schept vertrouwen en dat zien we terug in de mate waarin mensen belangstelling tonen.”

NPEX komt de komende weken met nog meer proposities:  ,,Mooie bedrijven die er bewust voor kiezen om via NPEX hun groei te financieren,” stelt Van Griethuysen.  ,,Ondertussen spreken we met de AFM over een uitbreiding van onze vergunning waardoor de leningen op ons platform weer verhandelbaar zullen worden.”

De lening van DBS2 Factoring met een looptijd van 7 jaar en een rente van 5% is voor 80% gegarandeerd door het Ministerie van Economische Zaken.

DBS2 Factoring B.V. valt onder een garantieregeling van €4 miljoen die door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijf is verstrekt. Het belang van nieuwe financieringsmogelijkheden voor mkb-ondernemers en de rol die DBS2 hierin speelt, was reden voor het verstrekken van de garantie.

Voor de toekomstige obligatiehouders zorgt deze garantie, die vorig jaar door het ministerie aan DBS2 Factoring B.V. is verleend, dat het investeringsrisico in de obligatielening van 1 miljoen beperkt is. ,,Voor de belegger betekent de garantieregeling een hoge mate van zekerheid”, zegt CFO Willem van der Marel. ,,Het plan is om de komende tijd het garantieplafond van €4 miljoen in totaal vier rondes van €1 miljoen op te souperen. Steeds als ongeveer 80 procent van geld uitstaat, zullen we een nieuwe obligatielening uitschrijven.”