29 juni 2017 – Factoringbedrijf DBS2 uit Katwijk wil via NPEX, het platform voor groeifinanciering, voor bijna 1 miljoen euro aan obligaties uitgeven om het bedrijf verder te laten groeien. De 7-jarige obligatielening biedt een jaarlijks rendement van 5%. De overheid garandeert de lening voor 80%.

Met de aanstaande kapitaalinjectie is DBS2 in staat om de liquiditeitsproblemen van een toenemend aantal ondernemers op te lossen. Het bedrijf dat in 2010 is opgericht door Willem van der Marel en Jaap van Aalst is één van de grootste spelers in Nederland als het gaat om de factoring van mkb-ondernemers.

Aangesloten ondernemers krijgen binnen twee werkdagen het openstaande bedrag van de facturen uitbetaald. DBS2 neemt de debiteurenportefeuilles over en het daarbij behorende debiteurenrisico. Daardoor hebben mkb-ondernemers geen last van de lange betalingstermijnen, die in sommige gevallen oplopen tot 60 dagen.

80% Staatsgarantie
DBS2 Factoring B.V. valt onder een garantieregeling van 4 miljoen euro die door het ministerie van Economische Zaken is verstrekt. Het belang van nieuwe financieringsmogelijkheden voor mkb-ondernemers en de rol die DBS2 hierin speelt, was reden voor het verstrekken van de garantieregeling.

Voor de toekomstige obligatiehouders zorgt deze garantie, die vorig jaar door het Ministerie aan DBS2 Factoring B.V. is verleend, dat het investeringsrisico in de obligatielening van bijna 1 miljoen euro beperkt is. “Voor de belegger betekent de garantieregeling een hoge mate van zekerheid”, zegt Van der Marel. Het ministerie van Economische Zaken heeft toestemming gegeven voor de kapitaalinjectie via de uitgifte van obligaties.

DBS2 is winstgevend en voorziet voor de komende jaren een gestage groei.