10 januari 2017 – Een sterke orderportefeuille zal naar verwachting de groei bij  RoodMicrotec, de Nederlandse toeleverancier van geavanceerde microchips, in 2017 flink aanjagen. De omzet van de drie belangrijke business units liet in de tweede helft van 2016 een stevige groei zien en de waarde van het orderboek is t.o.v. eind december vorig jaar met 20% gestegen.

Martin Sallenhag, CEO bij RoodMicrotec N.V.: RoodMicrotec is uitstekend gepositioneerd voor groei in 2017. De waarde van de verkooporders is 20% hoger dan een jaar geleden en we hebben in de afgelopen 12 maanden een positieve book-to-bill ratio weten te behouden, een belangrijke leidende indicator van de vraagontwikkeling in de halfgeleiderindustrie. Onze offerteportefeuille bevindt zich op een hoog en stabiel niveau en het merendeel hiervan wordt daadwerkelijk in verkoopopdrachten omgezet. Dat onderschrijft het succesvolle en solide slagingspercentage van ons bedrijf.

RoodMicrotec zag een zeer positieve stijging in de omzet van zijn drie grootste business units in de tweede helft van 2016 in vergelijking met de zes voorgaande maanden.

De omzet van de Test Operations unit steeg in deze periode met 19% en was stabiel jaar-op-jaar. Eerder gemelde uitdagingen in Supply Chain Management verdwenen tijdens de tweede helft van 2016 en deze businessunit steeg met 24%, met name als gevolg van de opvoering van het productiecontract met het Zwitserse halfgeleiderbedrijf Altec AG, waar de omzet naar verwachting zal verdubbelen in de komende twee jaar.

De Qualification & Reliability Investigation unit liet in tegenstelling tot de twee andere hoofd business units een substantiële jaar-op-jaar omzetstijging van 26% over de afgelopen 12 maanden zien. Dit was het gevolg van grote lopende projecten en het begin van kwalificatiewerkzaamheden in andere grote contracten.

Verkopen per business unit H2-2016 vergeleken met H1-2016:  

(x EUR 1.000) H2 2016 H1 2016 Verandering
Test Operations 2.025 1.702 +19%
Supply Chain Management (SCM) 1.151 926 +24%
Failure & Technological Analysis 743 751 -1%
Test Engineering 241 230 +5%
Qualification & Reliability Investigation 1.386 1.310 +6%
TOTAAL 5.546 4.919 +13%

Verkopen per business unit in 2016 vergeleken met 2015:

(x EUR 1.000) 2016 2015 Verandering
Test Operations 3.727 3.676 +1%
Supply Chain Management (SCM) 2.077 2.348 -12%
Failure & Technological Analysis 1.494 1.655 -10%
Test Engineering 471 437 +8%
Qualification & Reliability Investigation 2.696 2.134 +26%
TOTAAL 10.465 10.250 +2%

Outlook

Het RoodMicrotec managementteam is zeer positief over de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf en herbevestigt het vooruitzicht voor een omzetstijging van 75% tussen nu en 2020.

Audit

Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Financiële agenda

9 maart 2017 Publicatie (voorlopige) jaarcijfers 2016
9 maart 2017 Conference call voor pers en analisten
27 april 2017 Publicatie jaarverslag 2016
8 juni 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders
9 juni 2017 Algemene vergadering van obligatiehouders
6 juli 2017 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2017
24 augustus 2017 Publicatie halfjaarbericht 2017
24 augustus 2017 Conference call voor pers en analisten