Zwolle, 30 maart 2016 – Zoals aangekondigd in het persbericht van 3 maart 2016, zal RoodMicrotec al haar aandeel- en optiehouders, die op record datum 31 maart 2016 om 17.40 uur aandelen en/of opties bezaten, op elke 20 (twintig) aandelen en/of opties, 1 (één) warrant toekennen. De uitlevering van de warrants geschiedt via de bank/financieel intermediair van de warrant gerechtigde.
De levering van de warrants zal binnen een paar dagen plaatsvinden.

De warrants zullen worden toegevoegd aan de bestaande warrants handelscode WROD2 en ISIN code NL0011556972, welke genoteerd is aan Euronext Amsterdam.

Zowel de levering van de warrants als de notering op Euronext worden verzorgd door SNS Securities N.V..

Uitoefening van de warrants geschiedt door kennisgeving via de financieel intermediair/bank aan SNS Securities N.V..

De uitoefenperioden voor deze warrants zijn als volgt:
Kwartaal Uitoefenperiode Settlement
Q3 2016 : 1 juli 2016 tot en met 7 juli 2016 13 juli 2016
Q4 2016 : 3 oktober 2016 tot en met 7 oktober 2016 13 oktober 2016
Q1 2017 : 3 januari 2017 tot en met 9 januari 2017 16 januari 2017
Q2 2017 : 3 april 2017 tot en met 7 april 2017 13 april 2017
Q3 2017 : 3 juli 2017 tot en met 7 juli 2017 13 juli 2017
Q4 2017 : 2 oktober 2017 tot en met 6 oktober 2017 12 oktober 2017
Q1 2018 : 2 januari 2018 tot en met 8 januari 2018 15 januari 2018
Q2 2018 : 2 april 2018 tot en met 6 april 2018 12 april 2018
Q3 2018 : 2 juli 2018 tot en met 6 juli 2018 12 juli 2018
Q4 2018 : 21 december 2018 tot en met 31 december 2018 15 januari 2019

De warrantregeling (Engels) is beschikbaar op de website: roodmicrotec.com.

Vervaldatum huidige warrants verlengd
Daarnaast deelt RoodMicrotec mee dat de vervaldatum van de huidige warrants onder handelscode WROD2 en ISIN code NL0011556972 zal worden verlengd van 10 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Voor nadere informatie:
Investor Relations
Telefoon: +31 38 4215216
Correspondentieadres:
RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle
E-mail: [email protected]
Web-site: www.roodmicrotec.com