Zwolle, donderdag 3 maart 2016

 

RoodMicrotec heeft overeenkomsten afgesloten met partners in de automotive en industriële sectoren voor nieuwe omzet van EUR 8 tot 12 miljoen over een periode van 8 jaar. Deze hoogtechnologische automotive en industriële producten zullen een groeiversnelling tot gevolg hebben. De engineeringfase zal in april 2016 aanvangen. Als gevolg van deze nieuwe overeenkomsten zal de omzet vanaf 2020 met EUR 1,5 miljoen tot EUR 2,5 miljoen per jaar toenemen.

Deze verwachte omzetverhoging komt bovenop de in 2015 reeds gepubliceerde langjarige contracten waarvan de pilot productiefase naar verwachting in de tweede helft van 2016 zal starten en die rond 2018 op snelheid zal komen. Als gevolg van deze nieuwe overeenkomsten en de in 2015 gepubliceerde contracten verwacht RoodMicrotec dat de omzet in de komende jaren substantieel zal stijgen. Wij verwachten dat in 2020 onze omzet circa 75% hoger zal zijn in vergelijking met de totale omzet van meer dan EUR 10 miljoen in 2015. Verdere toename wordt verwacht voor de jaren na 2020.

Om deze groeiversnelling mogelijk te maken, zal de onderneming investeren in de nieuwste generatie apparatuur. RoodMicrotec maakt hierbij bekend dat een groep internationale  investeerders zich heeft gecommiteerd een bedrag tot EUR 1,5 miljoen beschikbaar te stellen om de benodigde investeringen mogelijk te maken.

Deze investeringen zullen vooral gericht zijn op geavanceerde testapparatuur voor complexere hoogwaardige chips. De eerste machines die besteld zijn, betreffen een extra V93k mixed signal testsysteem en een 12″ wafer prober. Later in 2016 en 2017 zullen verdere investeringen volgen, die gefinancierd zullen worden uit een combinatie van deze € 1,5 miljoen en de operationele kasstromen. Deze investeringen zullen ons in staat stellen additionele omzet te genereren boven op de langjarige contracten en de bovengenoemde overeenkomsten.

Met deze nieuwe apparatuur zullen wij een hoger niveau bereiken als dienstverlener aan fabless companies en OEM’s. Stap voor stap bouwen wij een sterke positie op in onze focusmarkten. Wij zijn bijzonder trots te kunnen zeggen dat wij in de komende vijf jaar verwachten onze omzet met 75% te verhogen,’ aldus CEO Philip Nijenhuis, CTO Martin Sallenhag en CSO Reinhard Pusch. 

Financiering

Een groep internationale investeerders zal de financiering verzorgen. Het management van RoodMicrotec zal zelf deelnemen aan de lening, om hun vertrouwen in de plannen van de onderneming te tonen.

De totale financiering van EUR 1,5 miljoen is als volgt opgebouwd:

– Een lening van EUR 750.000,  bestaande uit: een hypothecaire lening van EUR 500.000 en een pandrecht van EUR 250.000 op apparatuur. De totale looptijd van de lening is 48 maanden, met een maandelijkse rente van 0,4% op de uitstaande netto hoofdsom. De lening zal in vier termijnen afgelost worden, in maart van elk jaar (2017: 10%, 2018: 20%, 2019: 30%, 2020: 40%). De uitgiftekoers zal op 90% liggen.

– Een beschikbare equity faciliteit van maximaal EUR 750.000: in 8 maandelijkse tranches met ingang van augustus 2016, eindigend in juli 2017. In dit kader is op 3 maart 2016 een overeenkomst getekend met gekwalificeerde investeerders om aandelen uit te geven in maandelijkse tranches van EUR 93.750. Het is ter beslissing aan RoodMicrotec of het deze equity line zal aanspreken, wat betekent dat eind juli 2017 tussen de EUR 0 en EUR 750.000 van de equity line zal zijn aangesproken.

De uitgifte vindt plaats tegen een koers die bepaald wordt op basis van de laagste vijf dagkoersen in de maand voorafgaand aan de uitgifte, met inachtneming van een 3% korting per tranche. RoodMicrotec geeft geen pandrecht of garanties op deze equity faciliteit.

De aandeelhoudersvergadering van 25 april 2013 heeft de directie gemachtigd aandelen uit te geven gedurende een periode van vijf jaar, met een maximum van € 2,5 miljoen per jaar. Gezien het karakter van de aandelenuitgifte wordt er geen prospectus gepubliceerd.

Het resterende deel van de bestaande equity faciliteit, die op 2 juli 2015 afgesloten  werd, bedraagt EUR 400.000, en zal in 2 tranches opgenomen worden, in maart en april 2016.

Warrantuitgifte voor bestaande aandeelhouders en genoemde investeerders

Nu de onderneming een nieuwe mijlpaal bereikt, wil RoodMicrotec haar bestaande aandeel- en optiehouders per 31 maart 2016, 17.40 uur, één (1) warrant per twintig (20) aandeel-/optierechten toekennen. Aan de genoemde investeerders zullen 2.500.000 warrants toegekend worden, onder dezelfde voorwaarden. Dit zal ze een kans geven verder te investeren in de toekomst van RoodMicrotec.

De uitoefenkoers van de warrant zal EUR 0,21 zijn, en de warrants kunnen uitgeoefend worden tot en met 31 december 2018. In totaal zullen er circa 5.500.000 warrants uitgegeven worden op Euronext Amsterdam.

Verdere bepalingen over de toekenning van warrants en de uitoefening ervan zullen beschreven worden in de warrantregeling die naar verwachting volgende maand op de website van de onderneming (www.roodmicrotec.com) gepubliceerd zal worden.

Financiële agenda 2016

donderdag 10 maart 2016 Publicatie jaarcijfers 2015
donderdag 10 maart 2016 Conference call pers en analisten
donderdag 14 april 2016 Publicatie jaarverslag 2015
donderdag 12 mei 2016 Publicatie tussentijdse update
donderdag 26 mei 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders
donderdag 7 juli 2016 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016
donderdag 25 augustus 2016 Publicatie halfjaarbericht 2016
donderdag 25 augustus 2016 Conference call pers en analisten
dinsdag 15 november 2016 Publicatie tussentijdse update

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren. 

 

Over RoodMicrotec

Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied  van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren.

Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025.

The value-added diensten omvatten onder meer Failure & Technology Analysis, Qualification & Burn-in, Test- & Product Engineering, Production Test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, Quality & Reliability Consulting, Supply Chain Management en Total Manufacturing Solutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie:

Philip Nijenhuis, CEO, Reinhard Pusch, COO/CSO, Martin Sallenhag, CTO, Erwin Vrielink, CFO

Telefoon: +31 38 4215216

Correspondentieadres:

RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle

E-mail :             [email protected]

Web    :             www.roodmicrotec.com