Hall, 7 januari 2016 – Terugblik 2015 en vooruitblik 2016

Het jaar 2015 was voor DG press in Hall een jaar van uitdagingen en successen.
Met groot vakmanschap en niet aflatende inzet werd, onder grote nationale en internationale belangstelling, ’s wereld meest geavanceerde Offsetpers voor flexibele verpakkingen, de Thallo, geïntroduceerd. Verder is met succes gewerkt aan uitbreiding van het servicepakket en vonden veel nieuwe klanten hun weg naar DG press in Hall.

Groei brengt ook investeringen en uitdagingen met zich mee. Niet alleen in organisatorisch, maar ook in financieel opzicht. Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is proactief gewerkt aan verdere professionalisering van de onderneming. Dat leidde tot een interne reorganisatie en het zoeken naar samenwerking met derden. De resultaten lijken daarom iets negatiever uit te vallen dan geraamd. Concrete uitspraken hieromtrent kunnen hier nu nog niet gedaan worden, omdat de jaarcijfers op dit moment worden opgesteld.

In dit communiqué kijken we met u terug op 2015 en blikken we vooruit op 2016.
Terugblik 2015

Thallo
Het jaar 2015 stond voor een belangrijk deel in het teken van de inrichting van de productielijn en de productie van de eerste 12 druktorens voor de Thallo. Hoewel het assembleren van de complete machine met verschillende druktorens meer tijd en (financiële) inspanningen in beslag nam dan op voorhand was voorzien, werden de inrichting en de productie succesvol afgerond en kon de Thallo met trots worden gepresenteerd aan de markt.

Demonstratie
Onder grote belangstelling heeft DG press in juni van het afgelopen jaar op haar thuislocatie in Hall een indrukwekkende demonstratie van de Thallo gegeven. Meer dan 30 potentiële nationale en internationale klanten waren getuige van de indrukwekkende en unieke prestaties van de Thallo.

De vele positieve reacties bevestigden opnieuw dat DG press met de Thallo een ongeëvenaard innovatieve en duurzame offsetpers voor de flexibele verpakkingsindustrie heeft ontwikkeld.

Levering
Twee maanden later, in augustus 2015, werden 2 Thallos aan hun eerste nieuwe eigenaren in Nederland en België geleverd en medio september 2015 hebben deze ‘launching customers’ hun Thallo in productie genomen. Beide afnemers zijn niet alleen zeer tevreden met de prestaties van de machine, maar spreken daarnaast ook hun grote waardering uit over de ondersteuning die zijn van DG press ontvangen. Ondersteuning die veelal online en op afstand plaatsvindt, hetgeen eveneens uniek te noemen is. Hoewel de machine in mechanisch opzicht helemaal ‘af’ is, wordt de komende maanden, in overleg met de twee nieuwe Thallo-eigenaren, nog verder gewerkt aan het optimaliseren van de software- en besturingstechniek.

Service activiteiten
Ook op het gebied van de service activiteiten is 2015 een interessant jaar te noemen en kan DG press terugzien op een groot aantal succesvolle projecten.

Terugblik 2015, vooruitblik 2016 DG press

Diverse Gazelles vonden hun weg naar klanten in de Filipijnen, Nigeria en Mozambique. Verschillende Visions werden geleverd aan klanten in België, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) en er werd een VSOP verkocht en geleverd in Duitsland. Verder zijn in 2015 in de fabriek van DG press veel componenten en een 8 kleuren Vision gerenoveerd en werden revisieprojecten van twee Visions en een grote VSOP bij klanten op locatie uitgevoerd.

Bijzonder project
Een bijzonder project betrof de opdracht van een van ’s wereld grootste en leidende verpakkings-organisaties. DG press verhuisde voor deze klant een extra brede VSOP van Europa naar de Verenigde Staten (USA). Niet minder dan 25 zeecontainers van 40 ft werden geladen om de oversteek te maken. Op locatie is de machine opnieuw geassembleerd en voorzien van diverse functionele uitbreidingen. De positieve klantervaring ten aanzien van de uitstekende levering en dienstverlening van DG press resulteerde in het feit dat DG press voor al hun toekomstige offset-projecten als ‘preferred supplier’ is aangemerkt.

Goebel: nieuwe markt
Bijzonder veelbelovend is de aanstelling van een ex-Goebel medewerker in 2015. Daarmee heeft DG press expertise en mogelijkheden in huis gehaald om service te verrichten op Goebel-machines. Dit heeft in 2015 al geresulteerd in veel nieuwe klanten (Goebel-gebruikers), waaronder DS Smith. Verder is er al een Goebel Novaprint verkocht en geïnstalleerd. De verwachting voor 2016 is dat deze uitbreiding van het servicepakket van DG press resulteert in verdere groei van de klantenkring (potentiële afnemers van de Thallo) en daarmee een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het bedrijfsresultaat van DG press.

Vooruitblik 2016

Opdrachten
Voor 2016 zijn orders geschreven voor 1 Thallo (levering derde kwartaal 2016), de renovatie van 6 VSOP’s en 2 Visions en is opdracht verleend voor de verhuizing van een Goebel Novaprint drukpers.

Marketinginspanningen
Naast de gebruikelijke marketinginspanningen, neemt DG press in 2016 als exposant deel aan een drietal internationale vakbeurzen die hieronder staan weergegeven. De ervaring leert dat beurs-deelnames de verkoopresultaten gunstig beïnvloeden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het bekende ‘beurs na-ijleffect’ en resultaten zullen dan ook niet eerder dan in 2017 zichtbaar zijn.

 InfoFlex 2016 (stand 434) op 7 en 8 maart 2016 in Forth Worth, Texas, USA,
 Drupa 2016 (stand 10D02)van 31 mei tot 10 juni 2016 in Düsseldorf, Duitsland
 All-in Print 2016 (stand nummer n.n.b.) van 18 tot 22 oktober 2016 in Shanghai, China.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de stand van DG press op de Drupa 2016 in Düsseldorf.

Verdergaande professionalisering
Naast alle positieve ontwikkelingen werd in 2015 ook duidelijk dat groei en innovatie vragen om verdere professionalisering van DG press, zodat grote afnemers bediend kunnen blijven worden. Dat heeft ertoe geleid dat DG press in 2015 een interne reorganisatie heeft ingezet en met verschillende partijen gesprekken is aangegaan om de financiële positie van de onderneming te versterken. Mede dankzij deze proactieve houding kunnen de bedrijfscontinuïteit geborgd en de positieve marktverwachtingen waargemaakt worden. Onderhandelingen over verdergaande samenwerking met een van de grote marktspelers worden in 2016 afgerond. Door de positieve ontwikkeling binnen DG press hebben ook andere investeerders serieuze belangstelling getoond.
DG press ziet het jaar 2016 met veel interesse en vertrouwen tegemoet en verheugt zich op een positieve ontwikkeling van verdere groei.

DG press
Peter Kloppers Remko Koolbergen
Director Director

Hallseweg 21 – 6964 AJ Hall – The Netherlands
Tel.: +31 313 671911
Fax: +31 313 671919
Website: www.dgpress.nl

Tekst: UnIK in Communicatie, Marjan Veerman