Zwolle, 7 januari 2016 – Voorlopige omzet 2015
De voorlopige jaaromzet 2015 van RoodMicrotec N.V. bedraagt EUR 10,3 miljoen (2014: EUR10,0 miljoen), een stijging van 3% vergeleken met 2014.

In de tweede helft van 2015 realiseerden wij een omzet van EUR 5,3 miljoen. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van de eerste helft van 2015 (EUR 4,9 miljoen).

De nieuwe grote langetermijnorders in de automotive en industriële markt die in 2015 zijn geboekt zullen bijdragen aan de verwachte verdere groei in 2016 en de jaren erna.

Business Units
Voorlopige omzet op halfjaarbasis 2015

De omzet steeg in de tweede helft van 2015 duidelijk ten opzichte van het gemiddelde over de eerste helft van dit jaar.

De toename in de Business unit (BU) Test Engineering en de BU Qualification & Reliability Investigation werd vooral veroorzaakt door signifcante orders uit de automotive industrie in de tweede helft van 2015. Deze orders zullen in de komende jaren een langetermijneffect hebben in terugkerende business.
De omzetstijging van de BU Test was vooral het gevolg van een groeiende marktvraag van bestaande klanten in de tweede helft van 2015. De BU Supply Chain Management en de BU Failure & Technology Analysis waren tamelijk stabiel gedurende het jaar.

Voorlopige omzet 2015 in vergelijking met 2014

De aanzienlijke groei in de BU Qualification & Reliability Investigation van 2014 op 2015 is het gevolg van een toename in kwalificatieorders van automotive (AEC Q100), industrial en space customers. De continue groei over het afgelopen jaar in de BU Failure & Technology Analysis was het gevolg van het feit dat RoodMicrotec haar reputatie in de markt heeft verbeterd en dat het
bedrijf ook nieuwe diensten aanbiedt. De omzet in de BU Test nam toe als gevolg van een groeimarkt in de bestaande producten.

De omzetafname in de BU Supply Chain Management in 2015 houdt verband met een tijdelijke marktgedreven vertraging bij onze belangrijkste klant. Er wordt verwacht dat er in 2016 herstel zal intreden. Tevens wordt er verwacht dat de omzet in deze BU in 2016 zal toenemen als gevolg van de nieuwe projecten die in 2015 gestart zijn. De BU Test Engineering heeft hard gewerkt aan de interne ontwikkeling van gereedschappen en procedures om de BU Test beter voor te bereiden op de toenemende vraag in de toekomst.

De waarde van orders nam begin 2016 met meer dan 30% toe vergeleken met begin 2015. De quote portfolio blijft op een hoog niveau en een groot deel van de offertes wordt omgezet in orders (hitrate). De book-to-bill ratio was in 2015 ieder kwartaal boven de 1,0 en het gemiddelde over het gehele jaar verbeterde naar 1,2 (2014: 1,1).
‘RoodMicrotec heeft in 2015 belangrijke stappen gezet in de richting van stabielere terugkerende business. Wij hebben hard gewerkt en hebben in 2015 belangrijke langetermijnorders uit de automotive en industriële markt succesvol binnengehaald. De onderneming zet zich volledig in om de geboekte orders tot een succes te maken en de verwachte omzet te stimuleren’, aldus Vic Tee, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Vooruitzichten
Gezien de toegenomen waarde van de orders en andere positieve signalen voor 2016 verwachten wij een duidelijke groei in 2016. Zoals gebruikelijk verwachten wij dat de omzetgroei in de tweede helft van 2016 hoger zal zijn dan in de eerste helft van het jaar. Wij verhogen onze langetermijndoelstelling tot een duidelijke jaarlijkse groei bij een gemiddelde groei van de semiconductormarkt van 6% en een verbetering van het het bedrijfs- en nettoresultaat.

Financiële agenda 2016
10 maart 2016 Publicatie jaarcijfers 2015
10 maart 2016 Conference call voor pers en analisten
14 april 2016 Publicatie jaarverslag 2015
12 mei 2016 Publicatie tussentijdse update
26 mei 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders
7 juli 2016 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016
25 augustus 2016 Publicatie halfjaarbericht 2016
25 augustus 2016 Conference call voor pers en analisten
15 november 2016 Publicatie tussentijdse update

Accountantscontrole

Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgevingen.
Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over RoodMicrotec
Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens
ISO/IEC 17025.

The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-ofline service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie:
Reinhard Pusch, COO/CSO, Martin Sallenhag, CTO, Erwin Vrielink, CFO
Telefoon: +31 38 4215216
Correspondentieadres:
RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle
E-mail: [email protected]
Web-site: www.roodmicrotec.com