Zwolle, 12 november 2015

De omzet in het derde kwartaal 2015 laat een lichte stijging zien ten opzichte van het gemiddelde over de eerste twee kwartalen 2015. Hiermee blijft de omzet enigszins achter bij de verwachtingen. Hiertegenover staat dat RoodMicrotec conform de verwachtingen in de eerste negen maanden van 2015 enkele grote orders heeft geboekt met een langdurige looptijd. Dit betekent een stabiele terugkerende omzet in de komende jaren.

In de eerste negen maanden van 2015 is de quote portfolio verder gestegen. Bovendien wordt nog steeds beduidend meer dan 50% van de offertes omgezet in orders (hitrate). De book-to-bill ratio laat een verdere stijging zien en bedraagt 1,5 in het derde kwartaal 2015.

Grote order in automotive sector

In het vierde kwartaal heeft RoodMicrotec wederom een grote order geboekt met een totale omzet van circa € 10 miljoen en een looptijd van 10 jaar. De klant is actief in de automotive sector met hoogwaardige en geavanceerde technologie. De eerste facturering in de engineering (pre-productie) fase vindt plaats in het tweede kwartaal van 2016. De volumeproductie start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 en vanaf dan zal er gemiddeld € 1 miljoen per jaar gefactureerd worden.

RoodMicrotec heeft, naast deze nieuwe order, onder meer de volgende belangrijke orders geboekt in de afgelopen maanden:

  • Supply chain opdracht in de automotive sector met een totale omzet van circa € 25 miljoen en een looptijd van 10 jaar (persbericht 2 juli 2015);
  • Samenwerkingsovereenkomst met één van de toonaangevende en meest succesvolle fabless companies (design huizen) van Europa waarvoor zowel individuele als back-end manufacturing diensten worden geleverd (persbericht 24 augustus 2015);
  • Contract met een OEM (Original Equipment Manufacturer) voor de engineering en volumeproductie van een nieuw product (chip) met een totale omzet van circa € 9 miljoen en een looptijd van ruim 7 jaar (persbericht 1 september 2015).

RoodMicrotec heeft in de afgelopen maanden belangrijke orders geboekt en is bijzonder trots op deze nieuwe order omdat deze klant buitengewoon hoge eisen stelt. Hier spreekt vanuit de automotive industrie een groot vertrouwen in RoodMicrotec uit. Op basis van de quote portfolio, hitrate en book-to-bill ratio ligt er een goed fundament. Echter zoals eerder aangegeven is er sprake van een lange aanlooptijd, waardoor het moeilijk is uitspraken per kwartaal dan wel halfjaar te doen. Daardoor is het ook moeilijk exact aan te geven wanneer er duidelijke dan wel belangrijke omzetgroei gerealiseerd zal worden. Het kan enkele maanden eerder of later gebeuren. Het is niet een kwestie van of, maar wanneer’, aldus Vic Tee, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Vooruitzichten 2015

De tweede helft van 2015 zal ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 omzetgroei laten zien. Op basis van de quote portfolio, hitrate en book-to-bill ratio ligt er een goed fundament. Het is nu nog te vroeg om aan te geven wanneer dit tot een duidelijke c.q. belangrijke omzetgroei zal leiden.

Wij handhaven onze eerder gedefinieerde langetermijndoelstelling om autonoom tussen 3 en 13% per jaar te groeien bij een gemiddelde groei van de semiconductormarkt van 6% en het bedrijfs- en nettoresultaat te verbeteren.

Aangepaste financiële agenda 2016 

7 januari 2016 Publicatie omzetcijfers 2015
10 maart 2016 * Publicatie jaarcijfers 2015
10 maart 2016 * Conference call voor pers en analisten
14 april 2016 * Publicatie jaarverslag 2015
12 mei 2016 Publicatie tussentijdse update
26 mei 2016 * Algemene vergadering van aandeelhouders
7 juli 2016 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016
25 augustus 2016 Publicatie halfjaarbericht 2016
25 augustus 2016 Conference call voor pers en analisten
15 november 2016 Publicatie tussentijdse update
* aangepaste data
Over RoodMicrotec​

Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren.

Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025.

The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie:​

Erwin Vrielink, CFO                    Telefoon: +31 38 4215216

Correspondentieadres:

RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA  Zwolle

E-mail:      [email protected]

Web-site:  www.roodmicrotec.com