• Omzetstijging van 8,0% tot € 284,8 miljoen (2013: € 263,8 miljoen)
  • Kostenstijging 2,4% ten opzichte van 2013
  • Operationeel resultaat voor bijzondere posten € 8,2 miljoen (2013: € 2,5 miljoen)
  • Nettoresultaat € 5,8 miljoen (2013: € 0,1 miljoen)
Anne Schouten, bestuursvoorzitter van PontMeyer:

“In 2014 is de economie licht gegroeid en is het voorzichtige herstel van de bouwactiviteiten van eind 2013 gecontinueerd. Dit na vijf achtereenvolgende jaren waarin de bouwsector leed onder de economische tegenwind. Het lichte herstel is te danken aan het toegenomen vertrouwen van consumenten en ondernemingen, het tot stilstand komen van de prijsdaling van bestaande woningen en de tijdelijke overheidsmaatregelen als de verlaging van het BTW-tarief van 21 naar 6 procent op renovaties. Naast licht herstel van de vraag profiteerde de bouwsector van de zachte winter van 2014.

De periode 2008-2014 heeft grote gevolgen gehad voor de bouwsector, het aantal ontslagen en faillissementen in de bouw was enorm, met concentratie tot gevolg bij grote bouwbedrijven en leveranciers. De malaise op de woningmarkt zorgde ervoor dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen met meer dan 50% daalde. In 2014 nam kleinschalige (her)bouw iets toe. Activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw bleven op peil. Renovatie liet in alle marktsegmenten een stijging zien, o.a. door het aantrekken van de verkoop van bestaande woningen.

PontMeyer heeft zich de afgelopen jaren aangepast aan de marktomstandigheden door focus op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau. De medewerkers van PontMeyer hebben hard gewerkt om ondanks de moeilijke marktomstandigheden als bedrijf toch goed te presteren. Over 2014 is sprake van een mooie omzetstijging en een relatief kleine kostenstijging. Al deze factoren hebben een tevredenstellend operationeel resultaat opgeleverd. PontMeyer staat sterk na de crisis. In 2015 gaan we door op de ingeslagen weg. We zijn vooral blij met de loyaliteit van onze klanten.”

Toelichting op de resultaten

De marktvolumes hebben een grote invloed op de omzet en het resultaat van PontMeyer. Bij een omzet van € 284,8 miljoen (2013: € 263,8 miljoen) werd een operationeel resultaat voor bijzondere posten van € 8,2 miljoen behaald, in 2013 was dit € 2,5 miljoen. Het nettoresultaat na belastingen was € 5,8 miljoen (2013: € 0,1 miljoen). In dit resultaat is een eenmalige bate van € 1,0 miljoen verantwoord. De schade die PontMeyer leed door faillissementen van klanten was in 2014 kleiner dan in 2013. De financieringsbehoefte was ultimo 2014 € 42 miljoen, € 5 miljoen minder dan eind 2013. De omzetstijging van € 263,8 miljoen naar € 284,8 miljoen is met 8,0% groter dan de marktstijging. In deze stijging hadden de groothandels een relatief groot aandeel. De afgelopen jaren doorgevoerde aanpassingen van de organisatie, de logistieke processen en de acties tot vermindering van de overige kosten, hebben tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor het kostenniveau van de onderneming in 2014 slechts beperkt is toegenomen van € 66,1 miljoen naar € 67,9 miljoen. De verlaging van de financieringsbehoefte is te danken aan de uitgifte van nieuwe aandelen PontMeyer, die medio 2014 is geëffectueerd. Er zijn nieuwe aandelen uitgegeven voor een totale waarde van € 13 miljoen. Naast verlaging van de financieringsbehoefte is de kapitaalversterking primair bedoeld en aangewend voor het benutten van business opportunities.

Dividend

De onderneming stelt voor om over 2014 geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten

De onzekerheid over de ingeschatte omvang van het bouwvolume maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor 2015. PontMeyer zal zich onveranderd blijven aanpassen aan de marktomstandigheden.

Profiel

PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het concern heeft 49 vestigingen verspreid over het hele land en telt ongeveer 700 medewerkers. Dankzij de klantgerichte benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is PontMeyer dé partner voor bouwend Nederland.

Voor nadere informatie:
Anne Schouten, telefoon: 075 – 6536 234
René Olsthoorn, telefoon: 075 – 6536 214