Voorlopige omzet 2014

De voorlopige jaaromzet 2014 van RoodMicrotec N.V. bedraagt EUR 9,972 miljoen (2013: EUR 11,179 miljoen), een afname van 11% ten opzichte van 2013.

In de tweede helft van 2014 realiseerden wij een omzet van EUR 5,202 miljoen. Dit is een toename van 9% ten opzichte van de omzet over de eerste helft van 2014 (EUR 4,770 miljoen).

Business Units

Voorlopig omzet op halfjaarbasis:

x EUR 1.000 2e halfjaar 2014  1e halfjaar 2014  Mutatie ca. * 
Test 1.796 1.708 +5,2%
Supply Chain Management 1.532 1.318 +16,2%
Failure & Technology Analysis 813 704 +15,4%
Test Engineering 252 264 -4,5%
Qualification & Reliability 809 776 +4,3%
Total 5.202 4.770 +9,0%

*) Door een aangescherpte definitie van de omzet per BU, heeft er een verschuiving van de omzet plaatsgevonden tussen de BU’s en zijn derhalve de omzetcijfers voor het eerste half jaar aangepast. De totale halfjaar omzet is niet aangepast.

De omzet is in de tweede helft van 2014 duidelijk gestegen ten opzichte van het gemiddelde over de eerste helft van 2014. De omzet wordt echter nog steeds flink geraakt door uitstel van opdrachten.

Hier tegenover staat dat het aantal aanvragen voor offertes met meer dan EUR 10 miljoen onveranderd hoog is. Daarnaast leidt circa 90% van de aanvragen tot offertes en de trend van de totale hitrate (offertes omgezet in orders) die boven 50% ligt laat bovendien nog steeds een stijgende lijn zien. De book-to-bill ratio was in 2014 ieder kwartaal boven de 1,0 en gemiddeld over het gehele jaar tussen de 1,1 en 1,2. Dat is belangrijk hoger dan in het verleden.

Dat bovengenoemde factoren nog niet tot een wezenlijke omzetstijging hebben geleid, heeft te maken met de benodigde lange voorbereidingstijd van de meeste projecten. Echter op het moment dat deze project omzet gaan genereren, betreft het recurring omzet. Deze recurring omzet geeft ons een veel stabielere positie dan wij in het verleden konden realiseren. De verwachting is dat wij binnen nu en de komende 7-8 maanden voor verschillende projecten de fase voorafgaand aan de productie zullen afronden. Dan gaan wij met deze projecten ook daadwerkelijk omzet realiseren.

‘Momenteel staan alle indicatoren op groen en wij verwachten hier in 2015 de vruchten van de plukken. Wij hebben in 2014 hard aan de weg getimmerd, zowel wat betreft het binnenhalen van projecten, als wat betreft de (personele) inrichting van de onderneming. Een interessant initiatief in dit kader is de inrichting van een Automotive Competence Centre. OEMs en FCs hebben hier zeer enthousiast op gereageerd omdat zij geïnteresseerd zijn in de high tech markt. Hiermee
onderscheiden wij ons duidelijk van andere partijen in de markt’, aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec.

Voorlopig omzet in vergelijking met 2013*):
x EUR 1.000 2014 2013   Mutatie ca. * 
Test 3.504​ 4.526  -23%
Supply Chain Management 2.850 2.464 +16%
Failure & Technology Analysis 1.517 1.447 +5%
Test Engineering 516 584 -12%
Qualification & Reliability 1.585 2.158 -27%
Total 9.972 11.179 -11%

*) Door een aangescherpte definitie van de omzet per BU, heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de BU’s

Vooruitzichten 2015

Het aanhoudende uitstel van opdrachten maakt het moeilijk exact aan te geven wanneer wij met onze hoge hitrate de verwachte omzetgroei zullen realiseren. Zoals gebruikelijk verwachten wij dat de omzetgroei in de twee helft van 2015 hoger zal zijn dan in de eerste helft van het jaar. Hoeveel hoger is nog onduidelijk.
Wij handhaven onze eerder gedefinieerde langetermijndoelstelling om autonoom tussen 3 en 13% per jaar te groeien bij een gemiddelde groei van de semiconductormarkt van 6% en het bedrijfs- en nettoresultaat te verbeteren.

Financiële agenda 2015

23 januari 2015 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
26 februari 2015 Publicatie jaarcijfers 2014
26 februari 2015 Conference call pers en analisten
13 maart 2015 Publicatie jaarverslag 2014
23 april 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders
14 mei 2015 Publicatie tussentijdse update
9 juli 2015 Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2015
27 augustus 2015 Publicatie halfjaarbericht 2015
27 augustus 2015 Conference call pers en analisten
12 november 2015 Publicatie tussentijdse update

Accountantscontrole

Op de financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgevingen.
Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over RoodMicrotec

Met 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren.

‘Certified by RoodMicrotec’ betreft onder andere testen van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025.

The value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) supply chain management, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting en total manufacturing solutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het VK (Bath) en in Nederland (Zwolle).