In 2008 hadden Frans van de Broek, Adriaan Hendrikse en Aernoud Dekker het plan opgevat om een platform op te richten, waardoor de markt voor vastgoedinvesteringen beter zou gaan functioneren. Met de hulp van de zogenoemde ‘Innovation Room’ van het Ministerie van Financiën en veelvuldig overleg met de toezichthouders AFM en DNB werd NPEX opgericht. Eind 2008 verkreeg NPEX een maatwerkvergunning van de AFM, waarmee zij haar diensten kon aanbieden aan ondernemingen en (particuliere) beleggers.