Tarieven ​​HyGear obligatielening III met warrants

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
 
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%*
Servicekosten (maandelijks) 0,05%
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Uitoefening warrants 1% over de effectieve waarde van de te verkrijgen effecten, plus een vast bedrag van € 4,50 per uitoefening
Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,​​5%*

Rekenvoorbeeld uitoefening warrants

U krijgt 40 warrants bij iedere obligatie die u koopt tijdens de emissie.

Stel dat u op 1 juni 2020 in totaal 40 warrants wilt uitoefenen en dat de koers van een certificaat op dat moment € 22,50 bedraagt. De kosten bestaan uit 1% over de effectieve waarde van de te verkrijgen effecten, plus een vast bedrag van € 4,50 per uitoefening

1% over de effectieve waarde
De kosten per warrant zijn 1% x € 22,50 = € 0,225.
Bij 40 warrants betaalt u 40 x € 0,225 = € 9,00.

Vast bedrag bij uitoefening
Het vast bedrag voor het uitoefenen van de warrants bedraagt € 4,50.

In totaal betaalt u dan € 9,00 + € 4,50 = € 13,50.

Servicekosten

Voor het aanhouden van een obligatie in uw NPEX-rekening betaalt u maandelijks servicekosten van 0,05% (op jaarbasis 0,6%). Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.

De servicekosten worden berekend over de nominale waarde van de obligatie. Hierdoor maakt het voor de hoogte van de servicekosten niet uit of deze jaarlijks, maandelijks of per kwartaal worden ingehouden.

NPEX heeft ervoor gekozen om de servicekosten maandelijks te innen, gezien u tussentijds (wekelijks) uw obligaties kunt verhandelen. De verrekening vindt dus maandelijks plaats met de uitkering van de couponrente.

Zie ook onderstaand rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld obligatielening III

De prijs voor één obligatie is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één obligatie koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt maandelijks 0,05% servicekosten om obligaties aan te houden. Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.
De servicekosten worden in mindering gebracht op de rente die u maandelijks ontvangt.
Bij één obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten.
De maandelijkse couponrente bedraagt bruto € 6,67.
Bij één obligatie ontvangt u € 6,67 – € 0,50 = € 6,17 per maand.