Tarieven ​Informed Consulting

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
Inschrijfkosten emissie (eenmalig) 1%*
Servicekosten (maandelijks) 0,05%
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis
Alleen bij verhandeling
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

*  Tarieven geldend voor nieuwe obligatie emissies vanaf 1 september 2016.
Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Rekenvoorbeeld obligatielening

De prijs voor één obligatie is € 1.000. U betaalt éénmalig 1% emissiekosten om in te schrijven.
Als u één obligatie koopt dan betaalt u € 1.000 + € 10 inschrijfkosten = € 1.010.

U betaalt maandelijks 0,05% servicekosten om obligaties aan te houden. Deze kosten betaalt u zolang u de obligaties bij NPEX heeft.
De servicekosten worden in mindering gebracht op de rente die u maandelijks ontvangt.
Bij één obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten.
De maandelijkse couponrente bedraagt bruto € 6,67.
Bij één obligatie ontvangt u € 6,67 – € 0,50 = € 6,17 per maand.