Tarieven ​​HyGear warrants

In onderstaande tabel staan de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

Tarieven beleggers
NPEX-rekening Gratis
Geldopname / storting Gratis

Uitoefening warrants 1% over de effectieve waarde van de te verkrijgen effecten, plus een vast bedrag van € 4,50 per uitoefening

Alleen bij verhandeling op NPEX-effectenbeurs
Transactiekosten 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

Rekenvoorbeeld uitoefening warrants

U krijgt 40 warrants bij iedere obligatie die u koopt tijdens de emissie.

Stel dat u op 1 juni 2020 in totaal 40 warrants wilt uitoefenen en dat de koers van een certificaat op dat moment € 22,50 bedraagt. De kosten bestaan uit 1% over de effectieve waarde van de te verkrijgen effecten, plus een vast bedrag van € 4,50 per uitoefening

1% over de effectieve waarde
De kosten per warrant zijn 1% x € 22,50 = € 0,225.
Bij 40 warrants betaalt u 40 x € 0,225 = € 9,00.

Vast bedrag bij uitoefening
Het vast bedrag voor het uitoefenen van de warrants bedraagt € 4,50.

In totaal betaalt u dan € 9,00 + € 4,50 = € 13,50.

Zie hoofdstuk 5 van het prospectus voor de details.

Data uitoefenen warrants

De warrants kunnen alleen op bepaalde data uitgeoefend worden. Die data staan vast.
Het gaat om de volgende data:

  • 1 maart 2020

  • 1 juni 2020

  • 1 september 2020

  • 1 december 2020

  • 1 maart 2021

  • 1 juni 2021

  • 1 september 2021

  • 1 december 2021

Zie hoofdstuk 5 van het prospectus voor de details.