Het is voor minderjarigen niet toegestaan zelfstandig orders door te geven. Om een rekening te openen dienen minderjarigen samen met hun wettelijke vertegenwoordiger(s) een formulier ‘NPEX-rekening kind’ in te dienen. Dit formulier is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur, e-mail: [email protected].

De wettelijke vertegenwoordigers van de desbetreffende minderjarige dienen het vermogen van de minderjarige doelmatig te beleggen. Door het openen van een ‘NPEX-rekening kind’ namens en voor rekening en risico van de minderjarige geeft de wettelijke vertegenwoordiger uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van de risico’s en de gevolgen verbonden aan het beleggen in financiële instrumenten die genoteerd staan op NPEX.

Wij vragen bij het openen van een ‘NPEX-rekening kind’ een kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort) van de minderjarige en de wettelijke vertegenwoordiger(s). Tevens dient een afgeleide identificatie plaats te vinden via een overboeking naar de NPEX-rekening vanaf de door u opgegeven tegenrekening (van de minderjarige). Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt.