Overeenkomst inzake rente-opschorting en verpanding van voorraden 12 juni 2018