Notulen BVvO Tuk Tuk Holding B.V. 13 juli -17 juli 2018