Notulen vergadering obligatiehouders 17 januari 2017