Geconsolideerde jaarrekening 2019 Quest Photonic Devices B.V.