Geconsolideerde jaarrekening 2018 Quest Photonic Devices B.V.