Geconsolideerde jaarrekening 2017 Quest Photonic Devices B.V.