Geconsolideerde jaarrekening 2016 Quest Photonic Devices B.V.