Geconsolideerde jaarrekening 2015 Quest Photonic Devices B.V.