Notulen vergadering van obligatiehouders Qlayers 18 oktober 2023