Notulen vergadering van obligatiehouders PAT Krüger 17 oktober 2023