Deze obligatie is afgelost op 1 september 2020. 

Specificaties obligatie Oceandiva

Uitgevende instelling Divagroup B.V.
Lening € 1.181.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,75% per jaar
Coupon (bruto) € ​6,46 per maand (excl. servicekosten)
Coupon (netto) € ​5,96 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 22e van elke maand
​Looptijd Maximaal ​6 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Uitgestelde sluitingsdatum ​15 februari 2018
Uitgifte datum 22 februari 2018
Aflossingsdatum 1 september 2020
Zekerheden Geen
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 3 maart 2020.